Κ232 ve Κ270, 232nm ve 270nm’de UV emilimi gösterir ve bize kalite ve oksidatif değişiklik hakkında bilgi verebilir. Daha spesifik olarak, 232nm’de birincil oksidasyon ürünleri absorpsiyon (konjuge peroksitler) gösterirken, 270nm’de sekonder oksidasyon ürünleri absorpsiyon gösterir (aldehitler ve ketonlar).

K232, kaliteli sızma zeytinyağı için kritik bir belirteç olarak kabul edilir. Oksidasyon, doğal yaşlanmanın bir sonucu olabilir veya arıtma (rafinasyon) işlemi sırasında kötü taşıma veya ısınmanın bir göstergesi olabilir.

Dolandırıcılık durumunda sızma zeytinyağına genellikle rafine yağlar eklenir.
Rafinerasyon, 232 nm ve 270 nm’de de absorbe eden dien ve trien oluşumuna neden olur. Bu nedenle yüksek K232 ve K270 indeksi sızma zeytinyağı sahtekarlığını gösterebilir. Dolandırıcılık veya ekşimenin meydana gelip gelmediğini açığa kavuşturmak için peroksit indeksi dikkate alınmalıdır.

K232 genellikle zeytin meyvelerinin uygun olmayan şekilde depolanması veya eski usul ekstraksiyon veya standardizasyon prosedürü nedeniyle artar.

Sızma zeytinyağı taze olmadığında da K270 artar, bu da ürünümüzün önceki hasattan elde edilen sızma zeytinyağı veya taze olanla birlikte önceki hasattan kalan sızma zeytinyağının karışımından oluştuğu anlamına gelir.

DK, sızma zeytinyağının, sızma zeytinyağı veya diğer tohum yağları gibi sızma olmayan bir zeytinyağı ile harmanlandığını gösterir.

Sızma zeytinyağında K 232, K 270 ve DK ne kadar düşükse o kadar iyidir.

Sızma zeytinyağı için K232, K270 ve DK limitleri sırasıyla < 2.5, < 0.22 ve < 0.01 olmalıdır.